Dokumenty niezbędne przy zakwaterowaniu - Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje dla rodziców - opiekunów

INFORMACJA DLA RODZICÓW - OPIEKUNÓW PRAWNYCH I WYCHOWANKÓW

Zarządzeniem Nr 225/22 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 30 czerwca 2022r.
Od 1 września 2022 r. opłata za zakwaterowanie w bursie wynosi 140 zł.
Opłata za zakwaterowanie dla uczestników kursu wynosi 170 zł.
Od 1 września 2022r. opłata za wyżywienie wynosi 20 zł.

Na dowodzie wpłaty należy wpisać nazwisko i imię dziecka oraz informację, że wpłata dotyczy wyżywienia i zakwaterowania za miesiąc np.: wrzesień 2022r. Co miesiąc opłata za wyżywienie będzie inna i każdorazowo podawana wychowankowi na początku miesiąca. Prosimy o terminowe i precyzyjne dokonywanie wpłat.
Zwroty pieniężne wynikające z nadpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie mogą być przekazywane jedynie na wskazany przez rodziców, prawnych opiekunów lub pełnoletnich wychowanków rachunek bankowy.
   Dokumenty niezbędne przy zakwaterowaniu:
Wniosek o przyjęcie do bursy

Oświadczenie o numerze rachunku bankowego.

Zgłoszenie pobytu czasowego - DRUK
Ankieta potrzeby i zainteresowania.


 
 
ostatnia akualizacja: 17.05.2023
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego