ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II - Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II (18.V.1920- 02.IV.2005)

Jan Paweł II- Wielki Człowiek, Wielki Polak, Wielki Papież i Wielki Święty


    „Człowiek, który swoją duchową formację zawdzięcza od początku polskiej kulturze, polskiej literaturze, polskiej muzyce, plastyce, teatrowi – polskiej historii, polskim tradycjom chrześcijańskim, polskim szkołom, polskim uniwersytetom” – tak o sobie powiedział Jan Paweł II 3 czerwca 1979 roku w Gnieźnie.
    Karola Wojtyłę uformowała również wielka tragedia osobista, cierpienie oraz samotność. Przed ukończeniem dwudziestego pierwszego roku życia utracił całą rodzinę: Jego siostra zmarła, jako niemowlę, matka, kiedy miał lat osiem, starszy brat, gdy Karol liczył lat jedenaście, a ukochany ojciec przed Jego dwudziestymi pierwszymi urodzinami.
    Karol Wojtyła ukończył szkołę podstawową i średnią w Wadowicach. Po zdaniu matury w 1938 roku razem z ojcem przeprowadził się do Krakowa, gdzie rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Naukę przerwał wybuch II wojny światowej. W czasie okupacji młody Wojtyła pracował, jako robotnik w kamieniołomach Zakładów Chemicznych Solvay w Krakowie – Borku Fałęckim. Brał też udział w tajnych kompletach. W 1942 roku wstąpił do tajnego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie założonego przez abp. A. Sf. Sapiehę. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Księcia Metropolity 1 listopada 1946 roku. W 1963 roku Papież Paweł VI mianował biskupa Wojtyłę Arcybiskupem Metropolitą Krakowskim, a cztery lata później, w czerwcu 1967 roku – kardynałem.
    Dnia 16 października 1978 roku abp Karol Wojtyła został wybrany papieżem przyjmując imię Jan Paweł II. Powiedział do zgromadzonych wiernych: „Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”.
W trakcie trwającego 27 lat pontyfikatu odwiedził 135 krajów świata oraz odbył 142 podróże na terenie Włoch. Polskę papież odwiedził dziewięć razy. Do Ojczyzny pierwszy raz przybył 2 czerwca 1979 roku, wypowiadając pamiętne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi”
.
    Podczas kolejnej pielgrzymki do Polski 4 czerwca 1991 odwiedził Łomżę. Na Ołtarzu przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odprawił Mszę Świętą. Koronował obraz Matki Bożej Katedralnej - Pięknej Miłości „Matko Boża Łomżyńska…. Ty nam kształtuj serca, abyśmy wiedzieli, jaka miłość jest prawdziwa i jak ją odróżniać od miłości pozornych…”. Hasłem przewodnim wizyty w Łomży było szóste przykazanie: "Nie cudzołóż".  W Katedrze Łomżyńskiej sprawował Eucharystię dla Litwinów.
    Od początku trwania pontyfikatu Jan Paweł II szczególną troską otaczał młodych. Dla nich uczynił w 1984 roku Światowe Dni Młodzieży, które odbywają się co roku w różnych krajach i miastach świata.
    Odszedł w sobotę 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37. 8 maja odbył się pogrzeb papieża, w którym uczestniczyło około 300 tysięcy pielgrzymów oraz głowy państw i przedstawiciele wszystkich wyznań świata. Ciało papieża spoczęło w Grotach Watykańskich.
    1 maja 2011 roku Jan Paweł II został ogłoszony błogosławionym, a 27 kwietnia 2014 roku podczas Niedzieli Bożego Miłosierdzia – świętym.

Opracowała: Urszula Przesław
Opublikowano: 19.05.2020 r.

cofnij


 
ostatnia akualizacja: 26.05.2024
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego