informacja - Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacja

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/2018 Walnego Zebrania Członków Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia „HORYZONTY” w Łomży  z dnia 15.11.2018 r. w sprawie postawienia Stowarzyszenia „HORYZONTY” w stan likwidacji oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26.02.2019 r. wszczęta została likwidacja Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia „HORYZONTY” w Łomży.
W związku z powyższym informuje się, że wierzytelności dotyczące likwidowanego podmiotu winny być zgłaszane w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji na adres:
Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Horyzonty  w Łomży (w likwidacji)
ul. Kopernika 16
18-400 Łomża
Likwidatorami Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia w Łomży ustanowieni zostali:
Pani Aneta Korytkowska
Pani Lucyna Stpiczyńska
Pani Joanna Świderska
Pan Konrad Szudrawski  
                                                                                             

Data i podpis
 9.04.2019 r.  

Aneta Korytkowska
Lucyna Stpiczyńska
Joanna Świderska
Konrad Szudrawski

 
 
ostatnia akualizacja: 26.05.2024
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego