IV przegląd poezji i pieśni patriotycznej - Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Edukacja patriotyczna

IV Przegląd Poezji i Piosenki Patriotycznej pt. „Polska moja Ojczyzna”

    Najstarszą pieśnią religijną i bojową - „Bogurodzica” rozpoczęto 18 listopada 2014 r. w Bursie Szkolnej Nr 1 w Łomży IV Przegląd Poezji i Piosenki Patriotycznej pt: „ Polska
moja Ojczyzna”.
W tym roku po raz pierwszy do przeglądu zgłosili się Wychowankowie z 12 placówek opiekuńczo wychowawczych województwa podlaskiego: z Internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, z Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Św. Józefa w Białymstoku, z Internatu Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu, z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, z Internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce, z Internatu Technikum Leśnego w Białowieży, z Internatu Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie, z Bursy Katolickiej im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży, z Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży, z Bursy Szkolnej Nr 2 w Łomży, z Internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie, z Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży.
    Patronat Honorowy nad IV Przeglądem Poezji i Piosenki Patriotycznej objęli: Prezydent Miasta Łomży Pan Mieczysław Czerniawski, Ksiądz Prałat Jerzy Abramowicz Kustosz Sanktuarium p.w. Miłosierdzia Bożego w Łomży, Prezes Stowarzyszenia Oświatowego „Horyzonty” Pani Aneta Korytkowska, Prezes Towarzystwa Internatów i Burs Pani Ewa Górska, Prezes Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów Pan Prof. Henryk Wnorowski, reprezentowany przez Pana doktora Antoniego Chojnowskiego, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Pan Zygmunt Zdanowicz, Prezes Stowarzyszenia Civitas Christiana Pan Tadeusz Kowalewski.
    Patronat Medialny na Przeglądem objęli: Radio Nadzieja, Tygodnik Podlaski „Kontakty”, Radio Białystok, TV Łomża.
    Na uroczystość zaproszeni zostali również Pani Wiceprezydent Mirosława Kluczek, Naczelnik Oświaty Pan Andrzej Piechociński i dyrektorzy placówek: Ks. Zbigniewa Pyskło - Dyrektor Bursy Katolickiej w Łomży im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Pani Barbara Zawrotna - Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 2 w Łomży, Pani Teresa Kamińska - Kierownik Internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie, Pani Monika Kruszelnicka - Kierownik Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Św. Józefa w Białymstoku, Pani Ewa Matejkowska - Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży, Pani Aneta Korytkowska - Wicedyrektor Bursy Szkolonej Nr 1 w Łomży, Pan Cezary Kazało - Wicedyrektor Bursy Szkolnej Nr 2 w Łomży, Pan Jacek Pogorzelski - Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży.
    Zaproszono również przedstawicieli Sybiraków i Jaworzniaków: Panią Danutę Pieńkowską
Wolfart - Prezesa Stowarzyszenia Sybiraków, Panią Ninę Żyłko -Wiceprezesa Stowarzyszenia Sybiraków, Pana Feliksa Babiela, Pana Pułkownika Leona Wagnera, Pana Kazimierza Wojewodę, Pana Mariana Paliwodę, Pana Jerzego Szymanowskiego, Pana Adama Frąckiewicza, Pana Józefa Poteraja.
    Prezenterami przeglądu byli: wychowankowie Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży Ewa Grabowska i Dawid Najda oraz wychowawczyni P. Urszula Przesław.

Poezję i piosenkę zaprezentowali:

 • Diana Skupiewska z Bursy Katolickiej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - piosenka pt. „Moja Ojczyzna” Stefana Komoniewskiego i Piotra Kaja;

 • Karolina Konopka z Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży - recytacja „Inwokacji” z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza;

 • Alicja Weydmann i Hubert Weydmann z Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży - piosenka pt. „Pieśń Kronika” Marka Grechuty;

 • Paulina Giedrojć z Internatu Technikum Leśnego w Białowieży - fragment wiersza pt. „Dla mego synka” Kazimierza Przerwy Tetmajera;

 • Daniela Radecka z Internatu Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu - piosenka pt. „Miejcie nadzieję” Adama Asnyka;

 • Dominika Wojciechowska z Internatu Technikum Leśnego w Białowieży -wiersz pt. „Mowo polska” Artura Oppmana;

 • Magdalena Łapińska z Bursy Szkolnej Nr 2 w Łomży - piosenka pt. „Ostatni list” Lecha Makowieckiego;

 • Adela Kulmaczewska z Bursy Szkolnej Nr 2 w Łomży - piosenka harcerska pt. „Szare  szeregi”;

 • Karolina Szczęsnewicz z Internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej - wiersz pt. „Na rozwiązanie Armii Krajowej” Kazimierza Wierzyńskiego;

 • Anna Niemyjska z Internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce piosenka pt. „A te skrzydła połamane” Ernesta Bryla;

 • Karolina Kossakowska z Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży - wiersz pt. „Moja Ojczyzna” Franciszka Kobryńczuka;

 • Ewa Załuska z Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży - piosenka pt. „Miasto” Piotra Cugowskiego, Anny Iwanek i Pati Sokół;

 • Martyna Gużewska z Internatu Technikum Leśnego w Białowieży - piosenka pt. „A jeśli nie wrócę” Anity Lipnickiej i Johna Portera;

 • Aleksandra Maria Witkowska z Internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie - piosenka pt. „Dziewczyna z granatem” Bożeny Kraczkowskiej;

 • Karol Haponik i Mateusz Horosz z Internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej - piosenka pt. „Ostatnia kula” Lecha Makowieckiego;

 • Hubert Dymnicki z Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży - wiersz Kazimierza Wierzyńskiego pt. „Zawracanie głowy”;

 • Marta Jankowska z Internatu Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu - piosenka pt. „Psalm stojących w kolejce” do słów Ernesta Bryla;

 • Ewa Filipkowska z Internatu Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie - wiersz Marka Grechuty pt. „Ojczyzna”;

 • Anna Daria Koleszuk z Bursy Szkolnej Nr 2 w Łomży - pieśń patriotyczna ks. Karola Dąbrowskiego pt „ Ojczyzno ma”;

 • Zbigniew Szczech z Internatu Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie - piosenka pt. „Pytasz mnie” Andrzeja Rosiewicza;

 • Anna Narel z Internatu Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu - piosenka pt. „Hotel Kalifornia” Krzysztofa Piaseckiego;

 • Mateusz Stankiewicz z Internatu Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie - wiersz Jonasza Kofty pt. „W moim domu”;

 • Arkadiusz Raducha z Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia  Praktycznego im. Św. Józefa w Białymstoku - wiersz Zbigniewa Herberta pt. „ Przesłanie Pana Cogito”.

Publiczność nagrodziła wykonawców gorącymi brawami.
    Jury w składzie: Pani  Ewa Chludzińska - polonistka i wiceprezes Oddziału ZNP w Łomży, Pani Magda Sinoff - trener wokalny i Pan Witold Długozima Dyrektor Teatrzyku „Logos” po długiej naradzie ustaliło werdykt.
Przewodnicząca Komisji Jury pani Ewa Chludzińska ogłosiła, iż w kategorii piosenka zwycięzcami zostali:

I MIEJSCE ALICJA WEYDMANN I HUBERT WEYDMANN
z Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży,
II MIEJSCE ALEKSANDRA MARIA WITKOWSKA
z Internatu  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie,
III MIEJSCE MAGDALENA ŁAPIŃSKA
z Bursy Szkolnej Nr 2 w Łomży.

Wyróżniono: DIANĘ SKUPIEWSKĄ
z Bursy Katolickiej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ANNĘ NIEMYJSKĄ z Internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce, MARTYNĘ GUŻEWSKĄ z Internatu Technikum Leśnego w Białowieży, KAROLA HAPONIK I MATEUSZA HOROSZ z Internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

W kategorii wiersz zwyciężyli:
I MIEJSCE HUBERT DYMNICKI
z Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży,
II MIEJSCE ARKADIUSZ RADUCHA
z Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Św. Józefa w Białymstoku,
III MIEJSCE MATEUSZ STANKIEWICZ
z Internatu Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie.
Wyróżnienie otrzymała KAROLINA KOSSAKOWSKA z Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży.
Pan Dyrektor Jacek Pogorzelski i Pani Wicedyrektor Aneta Korytkowska wręczyli dyplomy i nagrody zwycięzcom, wyróżnionym i pozostałym wykonawcom.
Goście, członkowie Jury oraz wychowawcy za przygotowanie wykonawców otrzymali od młodzieży podziękowania i kwiaty.

Wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy i wydawnictwa przekazane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej: „Kazimierz Pułaski - Marszałek Łomżyński” – Czesława Brodzickiego, „Przewodnik województwa łomżyńskiego” Czesława Nicewicza, Kwartalniki, Wiadomości i Naukowe Towarzystwo im. Wagów: „Łomża w latach 1866-1918” Adama Dobrońskiego oraz gadżety promocyjne z Urzędu Miasta Łomży.

Nagrody główne dla Zwycięzców (statuetki, słuchawki, pendrive) ufundowało Stowarzyszenie Oświatowe „Horyzonty” i Ks. Prałat Jerzy Abramowicz Kustosz Sanktuarium p.w. Miłosierdzia Bożego (albumy o tematyce sakralnej - „Św. Jan Paweł II”, „Miejsca Święte w Polsce”, „Święci Papieże” i książki „Którędy do nieba”, „Qiz Papieski”).
W scenografii i dekoracjach zawarte były wymowne akcenty patriotyczne i myśli przewodnie:
OJCZYZNO MA TYLE RAZY, WE KRWI SKĄPANA Ks. Karola Dąbrowskiego, „KIEDY MYŚLĘ OJCZYZNA-WÓWCZAS WYRAŻAM SIEBIE I ZAKORZENIAM” Jana Pawła II, „NIC Z DZIEJÓW NARODU, CO RAZ MIAŁO MIEJSCE, WYMAZAĆ SIĘ NIE DA” Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz wspomnienie o bł. Księdzu Jerzym Popiełuszko w związku 30 rocznicą Jego męczeńskiej śmierci.
Organizatorami przeglądu były opiekunki koła historycznego: Pani Urszula Przesław i Pani Zofia Kowalczyk przy życzliwej współpracy Dyrekcji i Wychowawców bursy.

Opracowała: Urszula Przesław                                                                                                                                                                                                                        

 
ostatnia akualizacja: 16.06.2024
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego