Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 2016 - Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Edukacja patriotyczna

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 2016


    W poniedziałek 29 lutego 2016 r. młodzież Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży uczciła Pamięć o Żołnierzach Niezłomnych. W bursie odbyło się spotkanie patriotyczne. Program przygotowany został we współpracy ze Stowarzyszeniem Civitas Christiana przy udziale Pani Anny Mroczkowskiej. Nasze działanie miało na celu pogłębianie wiedzy historycznej o działalności oddziałów II Konspiracji po 1945 roku oraz poznanie prawdy dotyczącej historii Żołnierzy Niezłomnych Ziemi Łomżyńskiej i Białostockiej.
    Spotkanie rozpoczęło się od wysłuchania Preambuły Ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” i Roty przysięgi Żołnierzy Armii Krajowej. Następnie minutą ciszy uczciliśmy Pamięć o „Żołnierzach Niezłomnych”.
W dalszej części obejrzeliśmy filmy dokumentalne opracowane przez IPN Białystok pt: „Żołnierze Wyklęci” i „Łupaszka”, które dostarczyły młodzieży prawdziwej wiedzy o Bohaterach Podlasia: mjr Janie Tabortowskim” ps. „Bruzda”, p.por. Stanisławie Marchewce  ps. „Ryba”, mjr Stanisławie Cieślewskim  ps. „Lipiec”, mjr Zygmuncie Szendzielarzu  ps. „Łupaszka”. Relacje świadków i uczestników wydarzeń oraz materiały archiwalne IPN Białystok dotyczące organizacji podziemia antykomunistycznego przybliżyły uczestnikom spotkania specyfikę sytuacji w powiecie łomżyńskim i na Białostocczyźnie w czasie pierwszych lat powojennych.
    Z patriotycznego obowiązku, w krótkiej gawędzie, przywołałam pamięć o moich krewnych - Niezłomnych Żołnierzach: zamordowanym partyzancie Tadeuszu Nowackim i łączniczce AK Helenie Dziekońskiej ps. „Sabina” wywiezionej po wojnie do Stalinogorska, zamordowanej łączniczce AK Jadwidze Dziekońskiej ps. „Jadzia” oraz Wszystkich Żołnierzach, których heroiczne czyny z miłości do Boga i Ojczyzny są w naszej pamięci. Prezentacja Ich Sylwetek stanowi temat aktualnej wystawki historycznej.
Na zakończenie spotkania Pani Anna Mroczkowska podziękowała za zaproszenie i udzieliła informacji o działalności Stowarzyszenia na rzecz współkształtowania rzeczywistości polskiej poprzez budowanie chrześcijańskich postaw i kształtowanie obywatelskiego sumienia. Zaprosiła młodzież do aktywnej współpracy w zakresie poznawania prawdziwej historii Polski.
    Ponadto młodzież Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży włączyła się również w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych poza placówką. We wtorek 1 marca 2016 r. zapaliła symboliczny znicz Pamięci na grobie represjonowanej łączniczki AK Heleny Dziekońskiej ps. „Sabina” na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Kopernika. Wieczorem uczestniczyła w Katedrze we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny oraz Marszu Pamięci i Apelu Poległych.
Cześć i Chwała Żołnierzom Wyklętym
Niezłomnym.

Przygotowała i opracowała Urszula Przesław


 
ostatnia akualizacja: 26.05.2024
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego