Ochrona danych osobowych - Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży, ul. Kopernika 16, 18-400 Łomża.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu przedstawienia ofert, świadczenia usług, prawidłowej realizacji umowy, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji, obsługi promocji, obsługi programów partnerskich.
Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od interesantów, kontrahentów oraz potencjalnych klientów, jak i ze źródeł ogólnodostępnych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 2 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji :
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży  informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży, ul. Kopernika 16, 18-400 Łomża zwana dalej bursą.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu procesu rekrutacji do bursy i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
Podanie bursie danych osobowych jest dobrowolne.

Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch, mali: korzuch@infoic.pl

 
 
ostatnia akualizacja: 2018-11-06
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego