Ochrona danych osobowych - Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży, ul. Kopernika 16, 18-400 Łomża.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu przedstawienia ofert, świadczenia usług, prawidłowej realizacji umowy, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji, obsługi promocji, obsługi programów partnerskich.
Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od interesantów, kontrahentów oraz potencjalnych klientów, jak i ze źródeł ogólnodostępnych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 2 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji :
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży  informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży, ul. Kopernika 16, 18-400 Łomża zwana dalej bursą.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu procesu rekrutacji do bursy i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
Podanie bursie danych osobowych jest dobrowolne.

 
 
ostatnia akualizacja: 2018-09-11
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego