Opis projektu - Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:


    Grupa nieformalna „Nasz Wolontariat”, którą utworzyli wychowawcy Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży: P. Barbara Szrajber, P. Jolanta Lubak, P. Beata Kalinowska i P. Anna Janewicz w Łomży w Konkursie 2/2015 PODLASKIEGO POZARZĄDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI otrzymała dotację w kwocie 2500 zł na realizację projektu pt.: „Aktywnie znaczy ciekawie”. Głównym celem projektu jest poszerzenie oferty zorganizowania czasu wolnego dzieciom uchodźców. Poprzez działania projektowe wypełniona zostanie część wolnego dzieci, by poszerzyć ich wiedzę, umiejętności, podnieść samoocenę i zniwelować różnice międzykulturowe. W ramach projektu odbędą się zajęcia plastyczne, zajęcia komputerowe, wycieczka krajoznawczo-przyrodnicza oraz festyn pt. „Pożegnanie lata”. Projekt realizowany będzie w Bursie Szkolnej Nr 1 w Łomży i w świetlicy Fundacji „Ocalenie” w terminie od 1.09.2015 do 30.09.2015 r.
    W realizacji projektu uczestniczyć będą wychowankowie i wolontariuszki z Bursy Szkolnej Nr 1. Do udziału w projekcie zaproszeni zostali zuchy i harcerze z Hufca Nadnarwiańskiego ZHP Łomża. Wolontariuszki z Koła Wolontariatu z Bursy od wielu lat pomagają dzieciom uchodźców z Czeczenii w odrabianiu lekcji, organizują imprezy sportowo
rekreacyjne, okolicznościowe, prowadzą zbiórki książek, zabawek, itp. Edukacja międzykulturowa sprawia, że następuje wzrost akceptacji i zrozumienia młodzieży mieszkającej w Bursie do obecności uchodźców, zmniejszają się stereotypy i znikają uprzedzenia oraz następuje aktywizacja młodzieży szkolnej w kierunku zainteresowania wolontariatem.

Opracowała:
Barbara Szrajber

cofnij

 
 
ostatnia akualizacja: 16.06.2024
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego