regulamin - Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

REGULAMIN BURSOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO
„CZY W SIECI JEST BEZPIECZNIE?”


1. Organizator konkursu:
Koło Informatyczne przy Bursie Szkolnej Nr 1 w Łomży.
Koordynator konkursu: mgr Lucyna Stpiczyńska.
2. Cele konkursu:
a) propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu młodzieży do zasobów internetowych;
b) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych oraz twórczego myślenia i stosowania wiedzy;
c) uświadomienie zagrożeń związanych z Internetem;
d) promowanie technologii komputerowych.
3. Uczestnicy:
W konkursie mogą barć udział wychowankowie Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży.
4. Forma pracy:
Formą przeprowadzenia konkursu informatycznego jest prezentacja wiedzy teoretycznej na temat bezpieczeństwa w sieci.
Prezentacja wiedzy będzie poddana sprawdzeniu na platformie z wykorzystaniem arkusza pytań
.
5. Terminy:
Konkurs będzie przeprowadzony w dniu 20.05.2020 r. o godz. 18.00 na platformie z wykorzystaniem arkusza pytań
.
Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu (podanie nazwiska i imienia, tel. - celem podania adresu platformy
) proszę kierować do 19.05.2020 r. na e-mai:  lucynas.bursal@gmail.com
6. Nagrody:
a) Nagroda rzeczowa i dyplom za zajęcie I miejsca.
b) Dyplomy za zajęcie II i III miejsca (dopuszcza się możliwość przyznania wyróżnień).
7. Postanowienia końcowe:
Wszelkie uwagi i zapytania dotyczące konkursu proszę kierować do koordynatora.

 
 
ostatnia akualizacja: 16.06.2024
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego