Spotkanie z „Jaworzniakiem” 2014 - Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Edukacja patriotyczna

Spotkanie z „Jaworzniakiem”
16.09.2014 r.


    Dnia 16. 09. 2014 r. w Bursie Szkolnej Nr 1 w Łomży z okazji 75 rocznicy najazdu Sowietów na Polskę odbyło się spotkanie młodzieży z Panem Józefem Poterajem -„Jaworzniakiem”.
    Wspominając rok 1939 Pan Józef Poteraj opowiedział młodzieży o przeżytych wydarzeniach dotyczących rodziców, krewnych, nauczycieli i sąsiadów. Rodzina była patriotyczna, dzieci wychowy-wano w poszanowaniu tradycyjnych wartości: Bóg - Honor - Ojczyzna.
    Po wojnie podczas nauki w liceum w Ostrołęce Pan Poteraj brał udział w zorganizowaniu kon-spiracyjnej organizacji noszącej nazwę Zjednoczonego Stronnictwa Narodowego. Za przynależność do nielegalnej organizacji niepodległościowej był aresztowany wraz z kolegą przez Urząd Bezpieczeństwa w 1952 roku. Za wrogą postawę wobec Związku Radzieckiego i Polski Ludowej uznani zostali za ban-dytów, wrogów ludu, karłów reakcji zgniłego Zachodu.
    Pan Poteraj po aresztowaniu najpierw przeszedł ciężkie śledztwo w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Ostrołęce, a następnie przewieziony został do więzienia karno - śledczego na Rako-wieckiej w Warszawie tzw. Toledo. Sąd Rejonowy w Warszawie skazał Pana Józefa Poteraja na 5 lat więzienia z utratą praw honorowych i obywatelskich na 3 lata za działalność polityczną. W lipcu 1953 roku został osadzony w więzieniu dla młodocianych więźniów politycznych w Jaworznie. W początko-wym okresie pracował w kopalni. Podczas pobytu w więzieniu uważany był przez władze więzienne za więźnia negatywnego. Opinia ta przekreślała możliwość wcześniejszego wyjścia na wolność.
    Po 3 latach zniewalania różnymi sposobami mając 21 lat życia opuścił więzienie, bez ukończenia szkoły średniej. W murach więziennych zostawił młodość swego życia objętą dyscypliną reżimu stalinowskiego stosowaną w życiu codziennym przez pracowników służby bezpieczeństwa i całego aparatu więziennictwa. W wyniku odwilży politycznej zwolniony z więzienia 1956 roku. Po zwolnieniu z więzienia kontynuował edukację, ukończył szkołę średnią, studia polonistyczne i pracował jako na-uczyciel.
    Na zakończenie Pan Józef zwracając się do zgromadzonych wychowanków mocno podkreślił wartości, których pielęgnowanie jest niezbędne dla kształtowania patriotyzmu, a także roli religii w życiu polskiego narodu i każdego człowieka.
    Młodzież wręczyła Prelegentowi upominek i kwiaty, które Pan Poteraj złożył na grobie Pani Zofii Marii Tronczyńskiej ps. AK „Czuwaj”.

Opracowała: Urszula Przesław

 
ostatnia akualizacja: 16.06.2024
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego