Wieczornica „Przywróćmy Ich Pamięć” - Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Edukacja patriotyczna


Wieczornica „Przywróćmy Ich Pamięć”


„.…Przykład odwagi, męstwa i ofiary
Którą złożyć chcieli Wyklęci Żołnierze
W katowniach, więzieniach i na szubienicy
Bo wolność Ojczyzny krzyżami się mierzy”.
Autor nieznany


    W Bursie Szkolnej Nr 1 w Łomży kultywujemy pamięć o Żołnierzach Niezłomnych.
    W przeddzień Narodowego Święta Żołnierzy Niezłomnych na Cmentarzu Katedral-nym złożyliśmy symboliczne kwiaty i zapaliliśmy znicze na grobie Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i łączniczki AK Heleny Grochowskiej (Dziekońskiej ps. „Sabina”).
    Z tej też okazji w środę 06 marca 2024 roku odbyła się Wieczornica pt.: „Przywróćmy Ich Pamięć”. W uroczystości udział wzięli: zaproszeni Goście: Pan Kazimierz Polkowski -Członek Zarządu Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Łomża, Pan Jacek Zalewski i Pan Piotr Zalewski - członkowie Grupy Edukacji Historycznej Reduta Kurpiowska, jak również Wychowawcy i Wychowankowie.
    Przygotowany program uroczystości miał na celu przedstawienie faktów historycznych dotyczących historii Żołnierzy Wyklętych Ziemi Łomżyńskiej i województwa podlaskiego oraz uczenie szacunku dla Bohaterów i Symboli Narodowych.
    Spotkanie rozpoczęliśmy Hymnem Polski w ten sposób oddając Cześć i Hołd Żołnie-rzom Niezłomnym. Następnie wysłuchaliśmy krótkiego montażu muzycznego: teledysku pt.: „Biały krzyż” w wykonaniu Krzysztofa Klenczona oraz piosenek pt.: „Mamo Tyś płakała” i „Mury” w wykonaniu dziewcząt z grupy III - Kasi B. i Kasi P.
    W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni Goście. W słowach skierowanych do zebranych wyrazili potrzebę poznawania lokalnej historii Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, która przez dziesięciolecia była przemilczana albo fałszowana.
    W swojej wypowiedzi podkreślali, że z Żołnierzy Niezłomnych możemy być dumni. To właśnie Oni, którzy zbrojnie przeciwstawiali się narzuconemu przez Związek Sowiecki komunistycznemu reżimowi i terrorowi w powojennej Polsce są prawdziwymi Bohaterami. Przedstawili wybrane sylwetki żołnierzy z podziemia antykomunistycznego, których władze PRL-u skazywały na śmierć, zniesławienie i zapomnienie. Prelegenci przypomnieli także o trudnym, pełnym niebezpieczeństw codziennym życiu Żołnierzy Wyklętych i ich rodzin oraz propagandzie komunistycznej, która przedstawiała Ich jako wrogów.
    W dalszej części spotkania młodzież miała możliwość oglądania bogatej kolekcji replik broni z okresu II wojny światowej, mundurów, albumów i innych eksponatów, co rozbudziło ciekawość młodzieży. Atrakcją spotkania były również bezpośrednie rozmowy młodzieży z prelegentami i robienie zdjęć pamiątkowych. Na pamiątkę spotkania młodzież mogła wziąć Gazetkę „Głos Narwi” i książki „Moje wojenne dzieciństwo”.

Cześć i Hołd Żołnierzom Niezłomnym. Chwała Bohaterom.

Przygotowała: Urszula Przesław

cofnij 
ostatnia akualizacja: 16.06.2024
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego