Wycieczka „Szlakiem Powstania Warszawskiego” - Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Edukacja patriotyczna

Projekt  „Szlakiem Powstania Warszawskiego” - 2015
CHWAŁA BOHATEROM.

Wycieczka „Szlakiem Powstania Warszawskiego”

    Dnia 22 kwietnia 2015 roku wyjechaliśmy na wycieczkę do Warszawy. Wędrując szlakiem Powstania Warszawskiego i odwiedzając Miejsca Pamięci Narodowej chcieliśmy przypomnieć młodym ludziom wychowankom Bursy wielki rozdział historii Polski, oddać hołd polskim patriotom, którzy walczyli o wolność Ojczyzny i poświęcili swe życie w imię najwyższych wartości, jakimi są BÓG - HONOR - OJCZYZNA
    Zgodnie z programem wycieczki, młodzież zwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego obejrzała film „Miasto ruin” oraz Miejsca Pamięci: Pomnik Powstania Warszawskiego i Pomnik Małego Powstańca. Złożyła także kwiaty i zapaliła znicze na Kwaterach Bohaterów na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach: gen. Stefana Grota Roweckiego, gen. Tadeusza Bora Komorowskiego, gen. Okulickiego ps. „Niedźwiadek”, gen. Michała Tokarzewskiego
Karaszewicza, płk Józefa Ochmana, płk Czesława Hake, pod Panteonem Żołnierzy Polski Walczącej, Kwaterach Powstańców 1944 roku,  Pomnikiem poświęconym Ofiarom Obozów Koncentracyjnych, Pomnikiem Żołnierzy Polski Walczącej, Pomnikiem Katyńskim 1940 roku, Pomnikiem GLORIA VICTIS poświeconym Żołnierzom Armii Krajowej, Pomnikiem poświeconym Żołnierzom z Batalionu Harcerskiego Szare Szeregi, Żołnierzom z Batalionu „Zośka”, Pomordowanym przez organy bezpieczeństwa w latach 1945-1956  pochowanym w Kwaterze  na Łączce, Pomnikiem Pamięci Ofiar katastrofy Smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku, Pomnikiem Ponarskim, Kolumbarium.
    Zwiedziliśmy również Muzeum Miejsce Pamięci i oddaliśmy cześć i hołd pomordowanym w tajnych egzekucjach przez niemieckiego okupanta w latach 1939 -1943 na Cmentarzu Wojennym w Palmirach. Złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz przy grobie Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki oraz zwiedziliśmy Muzeum poświęcone Jego pamięci.


opracowała:
U. Przesław

Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Błogosłowionego Ks. J. Popiełuszki

Powązki - cmentarz

Palmiry

 
ostatnia akualizacja: 16.06.2024
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego