Wycieczka - Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Archiwum

Wycieczka
Ciechanowiec
Drohiczyn - Siemiatycze Św. Góra Grabarka
23 maj 2013 r.

    Wychowankowie Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży wraz z wychowawcami uczestniczyli w organizowanej 23 maja 2013 roku jednodniowej wycieczce na trasie: Ciechanowiec Drohiczyn Siemiatycze - Św. Góra Grabarka. Wczesnym rankiem zwiedzanie zaczęto od Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Młodzież miała okazję poznać różnicę pomiędzy chałupą ubogiego chłopa a szlachcica zaściankowego z pogranicza mazowiecko-podlaskiego, również koło młyńskie oraz stuletnią toaletę. Wycieczkowicze dowiedzieli się, iż muzeum w swoich zasobach posiada ponad cztery tysiące archiwaliów dotyczących życia wiejskiego. Muzeum także prowadzi działalność wydawniczą - wydaje „Ciechanowiecki Rocznik Muzealny”, foldery, zbiory pamiętnikarskie i pamiętniki związane z życiem wiejskim.
    Kolejnym miejscem wartym zwiedzenia była Góra Zamkowa w Drohiczynie, gdzie w miejscu grodziska stanął zamek zachowany do czasów „potopu”. Otóż Góra Zamkowa i najbliższe okolice Drohiczyna znane są z wielu cennych znalezisk archeologicznych. Równie ciekawym zwiedzenia był Kościół katedralny p.w. Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie, gdzie w XVIII wieku odbywały się wojewódzkie i ziemskie sejmiki szlachty podlaskiej. Nie pominięto także obejrzenia Cerkwi pod wezwaniem św. Mikołaja w Drohiczynie, gdzie po spłonięciu w 1806 roku parafialnej cerkwi unickiej przeniesiono nabożeństwa, bowiem została zamieniona na prawosławną poprzez odbudowę kopułek oraz usunięcie bocznych ołtarzy, organów i ambony.
    Ważnym punktem odwiedzin było również Muzeum Diecezjalne im. Jana Pawła II w Drohiczynie, w którym to w Sali Papieskiej znajduje się największy zbiór pamiątek związany z pobytem Ojca Świętego z 10 czerwca 1999 roku. Ciekawostką jest głos Ojca Świętego witający zwiedzających, to fragment papieskiego przemówienia, które brzmi: „Witaj, ziemio podlaska. Ziemio ubogacona pięknem przyrody, a przede wszystkim uświęcona wiernością tego ludu, który w czasie swej historii był niejednokrotnie boleśnie doświadczany i musiał zmagać się z ogromnymi i różnorodnymi przeciwnościami. Zawsze jednak trwał wiernie przy Kościele, i tak jest po dzień dzisiejszy”.
    Wychowankowie zwiedzali również Muzeum Parku Historyczno-Kulturowego „Bug pogranicze kultur i religii” w Drohiczynie. Można tu było obejrzeć zbiory z dziedziny archeologii, etnografii, malarstwa oraz rzeźby, między innymi narzędzia rolnicze oraz przedmioty codziennego użytku, takie jak: sochę, sierpy, chomąto, dwojaki, miech kowalski, maselnicę obrotową, pojemniki na ziarno, kołowrotki, maglownicę, żelazka węglowe, a nawet drewnianą pralkę.  
    Ciekawym miejscem dla wycieczkowiczów była Święta Góra Grabarka, miejsce kultu wyznawców prawosławia w Polsce, gdzie pielgrzymi przybywają od trzech wieków przynosząc ze sobą tzw. krzyże wotywne, których jest już około 10 tysięcy, stąd nazwa Góra Krzyży. Podczas epidemii cholery w 1710 roku w Siemiatyczach jeden z mieszkańców doznał objawienia, a więc każdy, kto uda się na Grabarkę z krzyżem ocaleje. Wszyscy, którzy tak postąpili ocaleli.
    Program wycieczki miał na celu przede wszystkim kształtowanie rozwoju intelektualnego wychowanków, poszerzenie wiedzy historyczno
przyrodniczej, również możliwości pożytecznego i kulturalnego spędzenia czasu wolnego, ukierunkowanego na rozwój psychofizyczny wychowanków.
    W ostatnim etapie wędrówki miło i przyjemnie spędzonego czasu było ognisko zorganizowane w Ciechanowcu.


 
ostatnia akualizacja: 16.06.2024
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego