WYTYCZNE MEN, GIS I MZ DO ORGANIZACJI OPIEKI - Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

WYTYCZNE MEN, GIS I MZ DO ORGANIZACJI OPIEKI W BURSACH I INTERNATACH


    Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.
Rodzicu,
• Przekaż dyrektorowi bursy/internatu niezbędne informacje o stanie zdrowia  swojego dziecka, aby bursa/internat mogły zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę podczas pobytu. Poinformuj w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
• Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwskazaniach do zakwaterowania dziecka w bursie/internacie.
Nie posyłaj dziecka do bursy/internatu, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
Wówczas wszyscy musicie pozostać w domuoraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
• Zaopatrz dziecko w indywidualne osłony nosa i ust
do użycia podczas pobytu w bursie/internacie.
Przypomnij dziecku konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa,
w tym o zachowaniu dystansu społecznego (2 m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania.
Pozostaw dyrektorowi bursy/internatu numer telefonu
do kontaktu.
Wychowanku,

• Do bursy/internatu przyjmowani są jedynie zdrowi uczniowi
e, bez objawów infekcji.
Zgłoś wychowawcy
ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to zakażenie.
Jeżeli poczujesz się źle
podczas pobytu w bursie/internacie, niezwłocznie zgłoś to wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji.
Zapoznaj się z informacją
o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie bursy/internatu podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegaj tych zasad.
Ogranicz opuszczanie
swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli musisz z nich korzystać, stosuj środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i dezynfekuj ręce.
Ogranicz kontakty z
innymi wychowankami przebywającymi na terenie bursy/internatu. W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość 2 m od rozmówcy.
Noś osłonę nosa i ust
w przestrzeniach wspólnych budynku.
Zachowaj bezpieczną odległość
od innych osób – rekomendowany dystans to min. 2 m.
• Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos
zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce.
• Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów
.
Zachowaj zasady ostrożności
podczas samodzielnego przygotowywania posiłków (unikaj surowego mięsa i mleka), używaj własnych sztućców i naczyń, myj je z użyciem detergentów.
• Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie.

• Jeżeli to możliwe, często wietrz swój pokój.

Zachowaj podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania
swojego pokoju –załóż osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe i wrzuć je po zużyciu do właściwego worka z odpadami.
• Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk
– ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.

Opublikowano: 28.05.2020 r.

 
 
ostatnia akualizacja: 16.06.2024
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego