Zadania parków narodowych - Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Edukacja ekologiczna

ZAJĘCIA Z PRACOWNIKIEM DYREKTOREM ŁOMŻYŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO DOLINY NARWI 04.03.2015


Podczas zajęć przeprowadzonych w bursie młodzież mogła dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o ŁPKDN między innymi:

  • historii jego powstania,

  • położeniu i powierzchni,

  • zbiorowiskach roślinnych, zwierzęcych,

  • ścieżkach przyrodniczych, pomnikach przyrody i kryteriach ich wyznaczania,

  • sprzymierzeńcach i wrogach rzadkich i zagrożonych gatunków, ich zależnościach i powiązaniach,

  • zasadach zachowania się podczas wędrówek po terenach ŁPKDN i wytyczonych ścieżkach przyrodniczych.


 
ostatnia akualizacja: 26.05.2024
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego